Når man leter etter det beste mulige lånet, kommer man fort over begreper som nominell og effektiv rente. Leser man økonomi-relaterte artikler på sider som www.dinside.no er det også fort gjort å komme over disse begrepene, samt andre begreper man med fordel kan lese seg opp på. For å forklare disse to typer av renter, bør vi først se på hva renter egentlig er, og hva renter betyr for individer som skal søke lån.

En rente er en kompensasjon og en leiepris långivere får for å låne ut penger. Renten utgjør en viss prosent av beløpet man leier, og fungerer som kompensasjon for inflasjon, risiko og for at långiveren ved å innvilge lån gir fra seg muligheten til å bruke pengene på for eksempel investeringer eller forbruk. Å ha evne til å betale tilbake lån med renter, er en viktig forutsetning for å få innvilget lån.

Nominell og effektiv rente

Med nominell rente mener vi rentesatsen på lånet før gebyrer. Her tas altså ikke faktorer som termingebyr og etableringsgebyr med i betraktningen. Det er ofte denne renten som markedsføres av bankene, og som søker må man alltid huske på at den nominelle renten er noe misvisende. Derfor skal man også orientere seg om det som kalles den effektive renten, da denne danner et komplett bilde av den renten den enkelte søkeren vil få.

Den effektive renten er altså den totale prisen av et lån. Effektiv rente er summen av nominell rente pluss nevnte gebyrer. De ekstra kostnadene gjør at den effektive renten blir noe høyere enn den nominelle, noe man alltid må være oppmerksom på når man sammenligner lån. Ved å sende uforpliktende søknader til ulike långivere, vil man få vite hvilken effektiv rente de ulike bankene er villig til å tilby den enkelte søker.

Lite lån = større rente

Mange søkere opplever at jo mindre et lån er, desto større er den effektive renten. Noen synes kanskje dette ikke er rettferdig, men det henger sammen med at termin- og etableringsgebyr er den samme uansett om lånet er stort eller lite. Dermed får gebyrer større betydning ved mindre lån enn ved store. For å forstå dette bedre kan man se på oversikten Nordea har kommet med for å forklare dette bedre.

Det er viktig å huske på dette med høy effektiv rente ved mindre lån, særlig dersom man vurderer å ta opp smålån. Jo mer man vet, desto bedre rustet er man. Flere søker om å få ta opp smålån på impuls, får ja med en gang, og takker så ja. Det er imidlertid viktig å ta forholdsregler før man takker ja, slik at man vet at man kan håndtere den høye renten.

Lurt å kredittsjekke seg selv

For å få så gunstig effektiv rente som mulig, gjelder det å komme godt ut av en kredittsjekk. Banker vurderer den enkelte søker for å finne ut hvor god betalingsevne de har, og ser på faktorer som inntekt, alder, gjeldsgrad, hvorvidt man er selvstendig næringsdrivende og betalingsanmerkninger. Ønsker man gode vilkår på sitt lån, gjelder det å få flest mulig poeng på en kredittscore. Derfor kan man med fordel kredittsjekke seg selv før man begynner å sende søknader.

Ligger man dårlig an, bør man kontakte kredittopplysningsbyrået. Her kan man få forhørt seg om hvilke faktorer man bør jobbe med for å styrke egen kredittscore. Bedre kredittscore betyr bedre rente på lån, som igjen betyr bedre evne til å betjene lån. Viktigheten av å være i stand til å kunne betale tilbake et lån kan ikke understrekes nok, særlig med tanke på at mange nordmenn sliter med gjeld knyttet til usikrede lån.

Refinansiering for bedre rente

Rentemarkedet er i konstant forandring. Mange velger å refinansiere lån for å få billigere rente hos en annen aktør, også når de har tatt opp forbrukslån. Når man refinansierer tar man opp et nytt lån som man bruker til å nedbetale allerede eksisterende lån. Flere gjør dette for å samle flere lån til ett, som foruten å gi billigere rente også gir en økt følelse av kontroll på egen økonomi. I tillegg får man færre gebyrer å forholde seg til.

Refinansierer man for å samle gjeld fra ulike lån, sitter man igjen med én forfallsdato samt én långiver. Dermed blir det mindre sannsynlig at man glemmer av innbetalinger. Ved å få lavere rente å forholde seg til, kan man spare store summer i det lange løp. Akkurat som når man skal søke om lån til forbruk, kan man sende uforpliktende søknader til flere banker for å se hvilken effektiv rente de er villige til å gi den som skal refinansiere.

Oppsummering – nominell og effektiv rente

  • Nominell rente oppgis vanligvis som årlig rente
  • At nominell rente er lav, betyr ikke nødvendigvis at effektiv rente er det

Det er enkelt å la seg friste til å ta opp lån når man oppdager at nominell rente er lav, men det er den effektive renten man må være oppmerksom på. Ved å sende søknader til ulike banker kan man få vite hvilken effektiv rente ulike långivere vil gi en. Kommer man godt ut av en kredittscore får man best mulige vilkår, og derfor gjelder det å ha sin egen private økonomi på stell.