Hvordan få lån på dagen med betalingsanmerkninger

Man kan av og til få en eller flere betalingsanmerkninger. Når dette skjer blir man straks stemplet som en dårlig betaler, noe som innskrenker mange muligheter for den det gjelder. Det finnes håp for de som har fått en betalingsanmerkning eller flere. Billigeforbrukslån.no – på dagen er blant de som tilbyr lån på dagen selv om man har betalingsanmerkninger.

Det finnes heldigvis banker som gir lån til mennesker med betalingsanmerkninger. Disse bankene løper en høyere risiko ved å tilby lån, og det kreves at man oppfyller noen vilkår før man er kvalifisert til å få lån hos dem. Gjerne kreves det at man har ordnet økonomi og at man kan stille med en eller annen form for sikkerhet.

Fordeler med å få lån på dagen

Når man trenger lån på dagen og allerede har betalingsanmerkninger, kan man ved å ta opp et nytt lån få betalt ut det man skylder og har fått betalingsanmerkning for. På denne måten blir man kvitt anmerkningen, og stiller mye sterkere til å få lån og refinansiering hos de mer ordinære bankene og lånetilbyderne.

Noe som er viktig når man søker om lån og har betalingsanmerkninger fra før, er at man går nøye gjennom sin egen økonomi. Det er gjerne en grunn til at man har fått disse anmerkningene, og det er viktig å ta tak i dette før det eskalerer. Man bør lage seg en oversikt, et budsjett og en overkommelig nedbetalingsplan.

Hvem som kan få lån

For å få lån med betalingsanmerkning, kreves det av de fleste at man er over 23 år, har fast inntekt på over kr. 250 000,- samt at man har noe å stille som sikkerhet. Dette kan være en bil, eiendom eller andre ting av betydelig verdi. Hva som kreves som sikkerhet kan variere.

Tidligere var det bare bluestep.no som kunne tilby lån til dem med betalingsanmerkninger, men i de siste årene har flere og flere spesialbanker dukket opp. De fleste tilbyr lån mot at man har noe å stille som sikkerhet, som for eksempel eiendom, bil, båt eller annet som kan dekke et lån om det ikke kan betales.

Pris på lån

Lån på dagen trenger ikke å være dyrere enn andre lån. Det som derimot er viktig å være klar over, er at forbrukslån generelt sett er dyrere enn for eksempel boliglån og andre lån i ordinære banker. I tillegg til at renten som regel er høyere enn på ordinære lån, krever tilbyderne også gjerne et gebyr for lånet.

Når man trenger penger på dagen og har det som kreves som sikkerhet, kan man få lån selv med betalingsanmerkninger. I slike tilfeller vil banken eller låneinstitusjonen kreve fast eiendom eller andre ting som har høy nok verdi til å kunne dekke et lån som i verste fall ikke kan betjenes. Med denne sikkerheten kan man få innvilget lån.

Ha en god plan

Når man får et lån på dagen og har betalingsanmerkninger fra før, er det viktig å passe på at man ikke havner i samme fella som man gjorde sist. For å unngå dette, er det viktig å lage seg en god oversikt over økonomien. Man bør se på inntekter og utgifter og hvor mye man kan låne.

Når man har fått lånet er det veldig viktig at man bruker pengene på en fornuftig måte. Når man har laget seg en betalingsplan og har et oversiktlig budsjett, er det enklere å se hva man kan bruke til forskjellige ting. Når man har betalingsanmerkninger fra før kan det å betale ned gammel gjeld være et lurt alternativ.

Lån på dagen med betalingsanmerkninger

  • Kan være en god løsning for å betale ned gammel gjeld
  • En god løsning om man trenger penger på dagen, men har betalingsanmerkninger som man ønsker å bli kvitt.

Man kan i dag få lån på dagen selv om man har betalingsanmerkninger. Flere spesialbanker tilbyr nå lån til de som har en eller flere betalingsanmerkninger. De aller fleste stiller noen krav til den som søker lån. Blant annet må man ha ordnet økonomi, fast inntekt på minst kr. 250 000,- og besitte verdier i form av fast eiendom.